Informace o projektu

Název projektu:  „STAMIT Úspory energie 2017“.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011408

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačníhoprogramu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je nahrazení starých neefektivních strojů za nové technologie s vyšší účinností.Konkrétně jde o nahrazení současných soustruhů novými automatickými soustružnickými centryCNC. Současné soustruhy jsou již svou technologií zastaralé a mají z dnešního pohledu nízkouúčinnost. Důsledkem toho dojde k výrazným úsporám energie při výrobě, konkrétně při obrábění,což je jedna z hlavních výrobních aktivit firmy.

Doba realizace projektu: 21. 9. 2017 až 31. 12. 2018

Kontaktní osoba: Petr Mitáček - Statutární zástupce

Telefon: +420 602 502 620