STAMIT Úspory energie 2017

Název projektu:  „STAMIT Úspory energie 2017“.

Doba realizace - 21.9.2017 – 31.12.2018

Registrační číslo - CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011408

Více Propagace pdf

Investice do nezemědělských činností – STAMIT, s.r.o.

Registrační číslo: 16/002/0641a/672/000234

Název projektu: Investice do nezemědělských činností - STAMIT, s.r.o.

Podopatření: 6.4 - Podpora na investice na založení a rozvojnezemědělských činností

Propagace pdf

Úspory energií firmy Stamit s.r.o.

Spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu je zlepšit energetickou situaci výroby za pomoci výměny starých a neekonomických strojů za nové, energeticky méně náročné

Propagace pdf

Potenciál STAMIT, s.r.o. IV, 2017

Registrační číslo projektu - CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012512

Doba realizace - od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019

Propagace pdf

Propagace - ustavovení pdf

Popis projektu

Úspory energie IV

Spolufinancován Evropskou unií

Název projektu:  „Úspory energie IV"“.

Doba realizace - 01.1.2020 - 31.12.2023

Číslo projektu - CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016881

Propagace pdf